U bent hier:

De Vereniging van Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN)

De VvBN is een landelijk georiënteerde vereniging die een voortrekkersrol vervult bij het uitdragen van de Bewegingswetenschappen in Nederland. In de bewegingswetenschappen komen veel disciplines samen: van biomechanica tot psychologie, van fysiologie tot pathologie. Voor de VvBN is iedereen die zich op wetenschappelijk vlak bezighoudt met de bewegende mens een bewegingswetenschapper. 

Het doel van de vereniging is kennisuitwisseling op het gebied van bewegingswetenschappen, het bevorderen van onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen en dienstverlening t.b.v. de leden van de vereniging.  

Ga voor meer informatie naar de site:

https://www.bewegingswetenschappen.org/