U bent hier:

Haptisch waarnemen van grootte

Doel van het onderzoek:

In de literatuur is al bekend dat men de grootte van een object redelijk tot goed ik kan schatten met behulp van visuele informatie of een combinatie van visuele en haptische informatie (bron). Echter is er weinig tot geen onderzoek gedaan naar het schatten van de grootte van een object, waarbij de deelnemer enkel beschikt over haptische informatie. ‘Haptische informatie’ betekent dat jij informatie verkrijgt door middel van tast, in ons geval met de vingertoppen. Met dit onderzoek proberen wij meer inzicht te krijgen in de mate waarin men de grootte van een object kan schatten met enkel haptische informatie.

Wij zoeken:

Om mee te doen aan ons onderzoek moet u aan enkele eisen voldoen:

  • U bent ouder dan 18 en jonger 35.
  • U mag niet recent met een vergelijkbaar onderzoek mee hebben gedaan.
  • U mag geen blessures aan de vingers, hand, of pols hebben

 Metingen:

  • Eén meetsessie van ongeveer 45 minuten (10 minuten uitlegtijd, 30 minuten testtijd en 5 minuten voor eventuele uitloop)

Locatie:

Het onderzoek vindt plaats in MF-A629. 

Ben je geïnteresseerd? Je kan je via het volgende formulier inschrijven voor de meting. Mocht je nog vragen hebben dan kan je een mail sturen naar j8.de.wit@student.vu.nl of s.zonneveld@student.vu.nl