Studiebegeleiding

Je zit niet meer op school maar op de universiteit. Je hebt niet langer proefwerken over een klein deel van de stof, maar tentamens over dikke boeken, syllabi en collegeaantekeningen. Je krijgt geen huiswerk meer op, maar moet zelf je studietijd inplannen. Het gaat niet meer om leren (kennis opnemen en reproduceren), maar om studeren (begrijpen, verbanden zien en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken).

Veranderingen kosten tijd en gaan niet altijd vanzelf. Soms leidt dat tot studieproblemen en studievertraging. Probeer dat te voorkomen of, als het niet lekker loopt, zo snel mogelijk aan de bel te trekken om erger te voorkomen. Studieproblemen kunnen ook ontstaan door persoonlijke problemen, ziekte of nare gebeurtenissen in je directe omgeving. Laat dit de studiebegeleiders zo snel mogelijk weten, zodat zij je kunnen helpen.

Als je vragen hebt over waar je terecht kunt met welke vragen en problemen, kijk dan op onderstaande link

http://www.fgb.vu.nl/nl/studeren/studiebegeleiding-en-advies/index.aspx