U bent hier:

F.S.O.G.B.

Het F.S.O.G.B. is het Facultair Studenten Overleg Gedrags- & Bewegingswetenschappen. Het is het maandelijks overleg van alle studenten die binnen onze faculteit in verschillende commissies en besturen de belangen van de studenten behartigen. Door middel van deze vergaderingen blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen op de verschillende terreinen binnen de faculteit die voor studenten van belang zijn.

Het F.S.O.G.B. bestaat uit de facultaire studentenraad, de elf opleidingscommissies, de twee studieverenigingen (V.I.B. en VSPVU) en de studentassessor van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. De studentassessor is een student-lid in het faculteitsbestuur, hij of zij is tevens voorzitter van het F.S.O.G.B. Elke commissie en elk orgaan zal tijdens de vergadering een afvaardiging sturen.

Met elkaar vergaderen wij over zaken die studenten aangaan en behartigen de belangen van de studenten waar we kunnen. De onderwerpen waarmee wij ons onder andere bezig houden zijn:

  • De kwaliteit en invulling van het facultair onderwijs
  • Beleid van het faculteitsbestuur
  • Invloed van universitaire beslissingen op facultair niveau
  • Voorzieningen op de faculteit
  • Het functioneren van de opleidingscommissies, studentenraad, studieverenigingen en studentassessor zelf.

We vertegenwoordigen dus de mening van alle studenten op de faculteit en daarom is het ook belangrijk dat jullie ons op de hoogte houden van jullie mening! Dit doe je door cursusevaluaties in te vullen, door klachten door te geven aan de Facultaire Studentenraad (FSR), of bij de leden van de opleidingscommissie of door mee te praten in het F.S.O.G.B. Met jouw inbreng kunnen wij iets voor alle studenten betekenen.

Voor vragen of opmerkingen, of als je geïnteresseerd bent in een functie binnen het F.S.O.G.B. kun je altijd contact opnemen met de voorzitter van het F.S.O.G.B. Dit kan door te mailen naar Dennis Hubert (d.hubert@student.vu.nl).


Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?