Bestuur Lustenhouwer 2012-2013

Renee Lustenhouwer
Voorzitter

Nanda Pluijter
Secretaris

Nicole Goedhart
Penningmeester

Martijn Sondorp
Commissaris Interne Zaken

v.l.n.r. Nanda Pluijter, Martijn Sondorp, Nicole Goedhart, Renee Lustenhouwer