Opleidingscommissie

Wij zijn de studentleden van de opleidingscommissie en we willen graag aan jullie duidelijk maken wat de functie van deze commissie is. De afdeling BW van de faculteit FGB heeft vier Opleidingscommissies: de Bachelor Opleidingscommissie, de Master Opleidingscommissie, de Research Master Opleidingscommissie en de Physiotherapy Master Opleidingscommissie.

De opleidingscommissie adviseert het faculteitsbestuur over allerlei inhoudelijke aspecten van het onderwijs. Elk jaar wordt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vastgesteld en er wordt gesproken over zaken als curriculumevaluaties, bezuinigingsvoorstellen en overgangsregelingen.

In de commissie zitten natuurlijk niet alleen studenten. Per commissie zijn er ook een aantal leden van de wetenschappelijke staf: Dirkjan Veeger (voorzitter, bacheloropleiding), Henk Schutte (lid, bacheloropleiding), Thomas Janssen (voorzitter, masteropleiding), Raôul Oudejans (lid, masteropleiding), Richard Jaspers (voorzitter, research master) , Willem Lems  (lid, research master) en Teun de Vries (lid, research master  en twee adviserende leden: Kirsten Bijker (onderwijsdirecteur) en Annemarie Baaijens (onderwijscoördinator, secretaris voor bachelor- en masteropleiding).

Wij komen ongeveer één keer per maand met de commissie bij elkaar om over actuele zaken uit het onderwijs te praten. Belangrijk is dat ieders mening hierbij even zwaar telt. Het is voor iedere faculteit verplicht om een opleidingscommissie te hebben, zodat studenten hun stem kunnen laten horen. Het motto binnen de commissie is dan ook: zonder studentleden geen vergadering.

De studentleden komen hiernaast ongeveer eens per maand samen met studentleden van andere commissies in het Facultair Studenten Overleg  Gedrags- enBewegingswetenschappen (FSOGB). Bovendien hebben we als studentleden van de opleidingscommissie de eervolle taak om eens per jaar een docent van de opleiding voor te dragen voor de VU-onderwijsprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een VU-docent die zich inspant voor verbetering en/of handhaving van de kwaliteit van het onderwijs.

Wij hopen dat hiermee het belang van de opleidingscommissie duidelijk is geworden. Mocht je nog vragen of ideeën hebben, schroom dan niet om ons aan te spreken!

Groeten, de OC

Bachelor opleidingscommissie:
Karlijn Kooijman, Lars Grim en Joris Hertogs
Master opleidingscommissie:
Dax Houtkamp en Jente Saris
Research master opleidingscommissie:
Anne de Swart, Lara Visch en Stef Beijk
Fysiotherapie master opleidingscommissie:
Yijun Li en Peter-Jan Deen