U bent hier:

ChipSoft

Aantal medewerkers: ~850   
Aantal vestigingen: 4
Oprichting: 1986

Zó maak je als bewegingswetenschapper impact in de zorg!

Robbert Jan Tebeest studeerde af aan de faculteit Bewegingswetenschappen en wist na het behalen van zijn Mastertitel nog niet welk carrièrepad hij wilde volgen. Wat hij wél wist, is dat zorg en ICT hem boeiden. Hij tikte die termen in op een zoekmachine en kreeg een ‘hit’ op ChipSoft, waar hij inmiddels alweer vijf jaar werkt en doorgroeit.

Dat klinkt als een match made in heaven… Hoe kom je als bewegingswetenschapper in de Zorg-ICT terecht?
Zoals veel studiegenoten vind ik gezondheid interessant en wil ik graag helpen de zorg te verbeteren. ChipSoft wil dit ook. De functie waarin ik startte, software consultant in de zorg, heeft veel raakvlakken met de studie die ik gevolgd heb; je moet kritisch denken, onderzoeken, analyseren én aanpakken. Mede door mijn studie heb ik ook kennis van het lichaam, beweging en gezondheid. Dat helpt natuurlijk enorm.

Wat doe je als consultant voor de zorg?
Je vormt de schakel tussen zorginstellingen en onze Research & Development-afdeling. Je analyseert de behoeften van de klant en vertaalt ze naar onze developers, zodat zij die kunnen omzetten naar ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Bovendien lever je support aan klanten en ben je verantwoordelijk voor de implementatie van ons EPD. Mijn aandachtsgebied was revalidatiegeneeskunde en fysiotherapie. Daarvoor schrijf je kleine softwareprogramma’s en tweak je de inrichting.

Je zegt ‘was’… inmiddels heb je een andere rol?
Ja, ik heb na mijn rol als consultant deel uitgemaakt van een klein ontwikkelteam dat de basis van ons EPD bewaakt en ontwikkelt. Dat heb ik vijf maanden gedaan en toen werd ik gevraagd voor de functie teamleider koppelingen. Dit team zorgt ervoor dat externe systemen en apparaten, zoals huisartsensystemen en radiologiesystemen van andere leveranciers, maar ook MRI-scans, bloeddrukmeters en webcams, optimaal aansluiten op de zorg-ICT die wij ontwikkelen. Daarnaast ben ik ook nog verantwoordelijk voor de inrichting voor ziekenhuislaboratoria.

Hoe verhoudt die functie zich tot jouw studie?
Ook in deze rol zijn analytisch en kritisch nadenken en het creëren van overzicht heel belangrijk. Deze skills heb ik gedurende mijn tijd aan de VU goed ontwikkeld en daar heb ik nu profijt van.

Kun je schetsen hoe jouw gemiddelde dag eruitziet?
Oef, het is een heel veelzijdige job maar ik zal een poging wagen. Ik heb veel overleg over de inhoudelijke inrichting van onze software, maar spreek ook veel met mijn teamleden – consultants – om de planning en voortgang van projecten door te nemen. Daarnaast denk ik mee over de inhoud van onze laboratoriumoplossing en onze nieuwe module voor bloedtransfusie. In dat kader heb ik weer veel contact met onze accountmanagers, die hét aanspreekpunt zijn voor de ICT-afdeling van de zorginstellingen. We krijgen momenteel veel implementatieaanvragen voor onze oplossingen binnen vanuit ziekenhuizen, dus in samenspraak met hen kijk ik wie we het beste kunnen inzetten voor welk project.

Aan welk project werk jij zelf ‘as we speak’?
Op dit moment ligt er veel focus op de ziekenhuisgroep GZA/ZNA in Antwerpen, die meer dan twaalf ziekenhuizen bevat. Daar richten we onze oplossing voor bloedtransfusie in, in het EPD. Dat is een heel bijzonder project want het is een nieuwe oplossing én het is België, waar de zorgprocessen anders lopen dan in Nederland. Zeer interessant! Eind maart moet die oplossing ‘af’ zijn, want dan gaan al die ziekenhuizen live met ons EPD. Het bloedtransfusiedeel is daarin heel belangrijk, want bij het klaarzetten en toedienen van bloedproducten moet alles kloppen. Fouten kunnen direct levensbedreigend zijn.

Je maakt dus echt wel impact in de zorg?
Ja, dat gevoel heb ik heel sterk. De registraties rondom een bloedtransfusie verlopen nu nog op papier. Dat kan kwijtraken of te laat beschikbaar zijn. Met HiX automatiseren we belangrijke delen van het proces, waardoor alles snel en eenvoudig terug te vinden. Ook borgen wij met validaties dat alles correct wordt ingevoerd. Koppelingen zijn daar ook belangrijk bij, zodat de uitwisselingen tussen andere systemen en HiX vlekkeloos verloopt. Daardoor hoeven veel gegevens niet, onnodig, dubbel ingevoerd hoeft te worden; het automatisch doorsturen van gegevens van het ene systeem naar het andere systeem zorgt voor een juiste informatieoverdracht én tijdswinst.

Je praat er met veel passie over. Kun jij jouw ‘collega-bewegingswetenschappers’ een carrière in de zorg-ICT aanraden? Absoluut. Toen ik aan de VU studeerde wist ik ook nog niet wat ik wilde worden, maar binnen ons bedrijf kun je doorgroeien naar een positie die bij jou past. Ik had bijvoorbeeld nooit gedacht dat ik binnen vijf jaar na het afstuderen teamleider zou zijn. Die kansen krijg je en kun je zelf pakken. Ik hoor wel vaker wetenschappers die zeggen ‘ik wil niet onderzoeken, maar impact maken in de praktijk’. ChipSoft biedt hiervoor een geweldig podium.

Bedrijfsprofiel:         

Zorgprofessionals ondersteunen met de beste zorg-ICT. Dat is wat wij bij ChipSoft doen. Onze software zorgt ervoor dat iedereen in de zorg zich volledig kan richten op zijn belangrijkste taak. Met gebruiksvriendelijke oplossing, HiX en Zorgplatform, ondersteunen we zorgprofessionals bij elk denkbaar werkproces in de zorgketen. En die oplossingen perfectioneren en vernieuwen we iedere dag.

Een arts die een patiënt met COVID19 monitort op de IC? Die gebruikt HiX. Een verpleegkundige die patiëntinformatie inkijkt en meetwaarden registreert? HiX. Een capaciteitsmanager die de werkdruk voor verpleegkundigen wil verminderen? HiX. Patiënten die hun uitslagen willen inzien? HiX. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. HiX is het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat met zorgprofessionals en patiënten meedenkt en tegelijkertijd zorgt voor een waterdichte financiële afhandeling van alle patiëntbehandelingen. Bovendien creëert HiX een glashelder prestatie-overzicht voor managers en bestuurders.

Met Zorgplatform bieden we een dienst die artsen in staat stelt om op te vragen bij welke andere zorgorganisaties gegevens over hun patiënten beschikbaar zijn. Met toestemming van de patiënt kan de arts vervolgens die gegevens overhalen naar zijn eigen EPD. Ook zorgt Zorgplatform voor optimale communicatie tussen gezondheidsapps voor patiënten, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en het EPD.

HiX en Zorgplatform ondersteunen de zorg van nu én van de toekomst. Daarin krijgt de patiënt steeds meer regie, werken alle typen zorginstellingen en patiënten steeds vaker samen en worden thema’s als data analyse en Artificial Intelligence steeds belangrijker. En daar kun jíj aan meewerken.

ChipSoft als bedrijf

De schouders eronder zetten en de beste zorgsoftware ontwikkelen. Met die spirit startten Hans en Gerrit Mulder in 1986 ChipSoft. Die no-nonsense mentaliteit is jaren later nog steeds de spil van ons bedrijf. Meer dan ooit zelfs, want de Mulders werken inmiddels met honderden ‘Chippies’ samen aan betere zorg.

Al deze talenten en ervaren routiniers krijgen de ruimte om zichzelf via cursussen en opleidingen door te ontwikkelen. En om eigen ideeën uit te werken. Die vrijheid geldt óók voor activiteiten met collega’s. Heb je een leuk idee voor een teamuitje of een evenement? Kom maar op! Want zo hard als er wordt gewerkt, zo hard wordt er ook gelachen.

Wat is typisch ChipSoft? Medisch specialisten de fijne kneepjes van onze software bijbrengen. Een oplossing ontwikkelen die de patiëntlogistiek in alle ziekenhuizen met HiX optimaliseert. Maar ook: samen lunchen en spelen met de hond van de directeur. Alles met een gezamenlijk doel: samen, in een goede sfeer, zorgen voor betere zorg. Met ICT-oplossingen waar patiënten, artsen en verpleegkundigen écht iets aan hebben. Doe je mee?

Contact:
Website
Mail: werken@chipsoft.nl
Telefoon: 0204939000


Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?