Facultaire Studenten Overleg Gedrags- & Bewegingswetenschappen

Wat is het F.S.O.G.B.?

Het F.S.O.G.B. is het Facultair Studenten Overleg Gedrags- & Bewegingswetenschappen. Het is het maandelijks overleg van alle studenten die binnen onze faculteit in verschillende commissies en besturen de belangen van de studenten behartigen. Door middel van deze vergaderingen blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen op de verschillende terreinen binnen de faculteit die voor studenten van belang zijn.

Het F.S.O.G.B. bestaat uit de facultaire studentenraad, de elf opleidingscommissies, de twee studieverenigingen (V.I.B. en VSPVU) en de studentassessor van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. De studentassessor is een student-lid in het faculteitsbestuur, hij of zij is tevens voorzitter van het F.S.O.G.B. Elke commissie en elk orgaan zal tijdens de vergadering een afvaardiging sturen.

Met elkaar vergaderen wij over zaken die studenten aangaan en behartigen de belangen van de studenten waar we kunnen. De onderwerpen waarmee wij ons onder andere bezig houden zijn:

  • De kwaliteit en invulling van het facultair onderwijs
  • Beleid van het faculteitsbestuur
  • Invloed van universitaire beslissingen op facultair niveau
  • Voorzieningen op de faculteit
  • Het functioneren van de opleidingscommissies, studentenraad, studieverenigingen en studentassessor zelf.

We vertegenwoordigen dus de mening van alle studenten op de faculteit en daarom is het ook belangrijk dat jullie ons op de hoogte houden van jullie mening! Dit doe je door cursusevaluaties in te vullen, door klachten door te geven aan de Facultaire Studentenraad (FSR), of bij de leden van de opleidingscommissie of door mee te praten in het F.S.O.G.B. Met jouw inbreng kunnen wij iets voor alle studenten betekenen.

We houden alle studenten op de hoogte van onze activiteiten door een stuk in de SlowMotion. Daarnaast sturen de FSR en de studieverenigingen regelmatig e-mails. Voor vragen of opmerkingen, of als je geïnteresseerd bent in een functie binnen het F.S.O.G.B. kun je altijd contact opnemen met de voorzitter van het F.S.O.G.B. Dit kan door te mailen naar Ivar Maas (i2.maas@student.vu.nl).

Leden van het F.S.O.G.B.

De onderstaande organen bestaan uit de volgende leden:

De studentassessor van de faculteit Ivar Maas (Voorzitter F.S.O.G.B.)

De Facultaire Studentenraad
Sherylene Veira (Voorzitter)
Dax Houtkamp (Vicevoorzitter)
Naouar El Mir (Penningmeester)
Nadine Rijkers (Secretaris FSR en notulist F.S.O.G.B.)
Lisa Rodermond (Public Relations Bewegingswetenschappen)
Marije Hagendijk (Coördinator onderwijs)

Opleidingscommissies  Bewegingswetenschappen:
Bachelor opleidingscommissie:
Kim Bokkers, Felice Hermans en Loeki Rooijakkers
Master opleidingscommissie: Chloé Bras en Jorinde Scholten
Research master opleidingscommissie: Annelies van Vliet, Lianne van Horen en Louk Timmer
Fysiotherapie master opleidingscommissie: Ton Leenen en Stefan Schuiling

Studievereniging: Vereniging in Beweging (V.I.B.):

Jente Saris (Voorzitter)
Anne Swart (Secretaris)
Robin Veeger (Penningmeester)
Maarten Duijn (Commissaris Interne Zaken)
Sanne te Dorsthorst (Commissaris Externe Zaken)