Bestuur Lustenhouwer

Renee Lustenhouwer (rechts)
Voorzitter

Nanda Pluijter (links)
Secretaris

Nicole Goedhart (onder)
Penningmeester

Martijn Sondorp (midden)
Commissaris Interne Zaken

v.l.n.r. Nanda Pluijter, Martijn Sondorp, Nicole Goedhart, Renee Lustenhouwer