Bestuur Helwig

Bestuur Helwig
2011-2012

 

Eva Helwig (links)
Voorzitter

Sanne van Hezel (rechts)
Secretaris

Jolan Schreuder (midden)
Penningmeester

Maaike Vermunt (onder)
Commissaris Interne Zaken

 

 

Bestuur Helwig heeft zich tijdens de eerste maanden van het bestuursjaar 2011-2012 voornamelijk bezig gehouden met het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Het commissiereglement, dat voorheen een bijlage was, is toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement. Daarnaast zijn een aantal artikelen up to date gemaakt. De belangrijkste aanpassing die het Huishoudelijk Reglement begin 2012 heeft ondergaan, is betreffende de procedure van het kiezen van een nieuw bestuur. Het bestuur Lustenhouwer is dan ook het eerste bestuur dat via een sollicitatiecommissie is aangesteld. Ook is per september 2011 een vernieuwd pasjesbeleid ingevoerd om te voorkomen dat oud-leden ten onrechte gebruik kunnen maken van de voordelen van het VIB-lidmaatschap. Tot slot zijn dit bestuursjaar het actualiteitencollege, nieuwjaarsborrel en de pubquiz met MFVU als nieuwe activiteiten geïntroduceerd.